PRIVACY BELEID

Hieronder laat Massagepraktijk Vrouwenpolder je weten hoe zij omgaat met jouw persoonsgegevens en verklaart zij hierbij dat zij haar uiterste best zal doen om jouw privacy te waarborgen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Massagepraktijk Vrouwenpolder verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt via de e-mail. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
Voor- en achternaam
E-mailadres
Overige persoonsgegevens in correspondentie en telefonisch (whatsapp, sms, facebook, messenger)

Met welk doel en op basis van welke grondslag Massagepraktijk Vrouwenpolder persoonsgegevens verwerkt
Massagepraktijk Vrouwenpolder verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Wanneer je online (via www.massagepraktijkvrouwenpolder.nl) een massage boekt wordt deze in de agenda gezet en kan Massagepraktijk Vrouwenpolder contact met je opnemen voor een kort kennismakingsgesprek en/of om haar werkwijze bespreken en de afspraak te bevestigen.
Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is over een gemaakte afspraak, een nog te maken afspraak of een annulering. Om te informeren of er nog bijzonderheden zijn na de dienst en/of voor het maken van een vervolg afspraak.

Hoe lang Massagepraktijk Vrouwenpolder persoonsgegevens bewaart
Massagepraktijk Vrouwenpolder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren die hierboven aangegeven zijn. Op jouw verzoek verwijdert Massagepraktijk Vrouwenpolder je persoonsgegevens. Dit betekent dat je gegevens vernietigd worden en je naam en e-mailadres verwijderd worden uit het systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden
Massagepraktijk Vrouwenpolder deelt je persoonsgegevens niet met derden zonder jou toestemming behalve als zij aan een wettelijke verplichting moet voldoen zoals de belastingdienst. Door gegevens te verstrekken aan info@massagepraktijkvrouwenpolder.nl ga je akkoord met het privacybeleid van Massagepraktijk Vrouwenpolder.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Massagepraktijk Vrouwenpolder gebruikt
Massagepraktijk Vrouwenpolder gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken voor andere doeleinden dan de site goed te laten werken. De meeste internetbrowsers zijn standaard wel ingesteld om cookies te accepteren. Je hebt zelf de keuze of je de cookies accepteert of weigert. Het is echter mogelijk dat niet alle functies op deze website correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. Voor de instelling van je browser verwijst Massagepraktijk Vrouwenpolder je naar de site van je browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk Vrouwenpolder en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Massagepraktijk Vrouwenpolder een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou heeft naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@massagepraktijkvrouwenpolder.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Massagepraktijk Vrouwenpolder jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Massagepraktijk Vrouwenpolder reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Massagepraktijk Vrouwenpolder wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Massagepraktijk Vrouwenpolder persoonsgegevens beveiligt
Massagepraktijk Vrouwenpolder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met via info@ massagepraktijkvrouwenpolder.nl.

Massagepraktijk Vrouwenpolder heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
Alle correspondentie die via email lopen verwijdert Massagepraktijk Vrouwenpolder na het lezen.
Communicatie die via whatsapp, sms en messenger is gegaan kunnen bewaard worden op de telefoon, welke is beveiligd met een persoonlijk wachtwoord.

Vragen
Indien je nog vragen hebt over het privacybeleid van Massagepraktijk Vrouwenpolder dan kun je contact opnemen via telefoonnummer/whatsapp 06- 54 32 31 33 of via email info@massagepraktijkvrouwenpolder.nl